ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ...

Welcome to Τα νήπια ταξιδεύουν! Our content is licensed under the Creative Commons Attribution (CC BY) license, granting you the freedom to distribute, remix, adapt, and build upon our material in any medium or format, as long as you provide proper attribution to the creator, Konstantina Tallou. However, please note that spamming and the distribution of malware are strictly prohibited on this platform. While we encourage lively discussions and value your comments, please be aware that the opinions expressed in visitors' comments belong solely to their respective authors and do not necessarily reflect our views. The original content posted on this blog is our intellectual property and should not be reproduced without permission. We foster a positive community environment and have a zero-tolerance policy towards offensive or racist comments. Any such comments will be promptly removed, as we strive to maintain a welcoming and inclusive space that does not tolerate any form of bullying.

The primary goal of the website is to open up the school to everyone. Communication with parents, providing feedback to students, and above all, changing the perception that until recently, kindergarten was just a happy playground!!! This is achieved through showcasing samples of our work, activities, and school programs.

We would like to inform you that the school maintains a record of parental consent for the display of photos and personal information of their children, with faces covered.

Κυριακή 2 Ιουνίου 2024

ΤΡΩΜΕ ΦΡΟΥΤΑΚΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ...

Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Παχυσαρκίας σήμερα και εμείς την τιμήσαμε δεόντως, δουλεύοντας το θέμα της υγιεινής διατροφής.
http://www.slideshare.net/marakiklei/presentation-child-41147808

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου